Komatsu PC 1800 Crawler Excavator

One- Komatsu PC1800 Crawler.

Ended: 1st May 2014 16:45
  •  site
    LOT 1
    #7352 - Komatsu PC-1800 Crawler Excavator
    Komatsu PC-1800 Crawler Excavator
    Sale has ended